Wat is scouts?

Wat is scouts?

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Onze scouts- en gidsengroep maakt deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen, de grootste jeugdbewegingsorganisatie in Vlaanderen met maar liefst 80000 leden.

Missie

Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef. We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is. Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.

Groepen

Vooreerst zijn er de lokale groepen, zoals Scouts en Gidsen Sint-Bernadette er één is. Een groep wordt opgesplitst in 5 leeftijdscategorieën, takken genoemd, al dan niet gemengd. De jongste, 6 tot 8 jaar, heten de kapoenen. Iets ouder, 8 tot 10 jaar zijn de Welpen/Kabouters. De 10 tot 12-jarigen zijn de Woudlopers. De 12-14 jarigen heten de Jongverkenners en Jonggidsen (Jojo's), respectievelijk de jongens en de meisjes. De Verkenners en Gidsen is de leeftijdscategorie van 15 tot 17 jaar. De oudste tak is de Jin ( afkorting voor 'Jij en ik, een noodzaak'), de 18-jarigen. Daarnaast is er uiteraard de Leiding die de wekelijkse takactiviteiten leidt. Een groep wordt geleid door één of meerdere Groepsleiders of -leidsters.

Districten

Een groep maakt deel uit van een district. Ons district heet Gent-Oost en bevat naast onze groep nog verschillende andere groepen. Aan het hoofd van het district staat een districtscommissaris. De groepsleiding uit deze groepen komt op geregelde basis samen voor de districtsraad waarbij onderling ervaringen uitgewisseld worden.

Gouwen

Vier districten vormen een gouw. Wij behoren tot Gouw Gent, met een gouwcommissaris als hoofd. De verschillende gouwen in Vlaanderen: Antwerpen, Gent, Waas,... vormen het verbond, de hoogste trede in de structuur. Hier zwaait de verbondscommissaris (momenteel Christophe Lambrechts) de scepter. Het verbond, dat in Antwerpen zetelt, zorgt voor de algemene omkadering waarin de lokale scoutsgroepen moeten werken. Zij zorgen voor de ledenadministratie, verzekering van de leden, aanbod van vormingsmomenten voor leiding,...