Lid worden?

Wil je graag naar de scouts komen?

Alle jongens en meisjes tussen 6 (1ste leerjaar) en 18 jaar kunnen lid worden van onze jeugdvereniging.

LIDGELD (scoutsjaar 2022-2023)

Het lidgeld voor het scoutsjaar 2023-2024 bedraagt €61. Daarvan gaat €42,50 rechtstreeks naar Scouts & Gidsen Vlaanderen. Naast de betaling van de verzekering, gebruiken ze het geld ook voor hun werkingskosten, de magazines krak?boem! en nog vele andere zaken.
Om een deel van onze werkingskost voor de groep te dekken, zoals het kopen van vieruurtjes en spelmateriaal, vragen wij hier bovenop een extra bedrag van €18,50. 

ALGEMENE INFO

Nieuwe leden mogen 2 keer naar de vergaderingen komen om kennis te maken met scouting. Gelieve hier voor eerst de groepsleiding te contacteren (dit doen we alleen als er nog plek vrij is in de bepaalde tak jojo's of givers)! Daarna vragen we om het lidgeld en vieruurtjesgeld te betalen. groepsleiding@sintbernadette.be

Voor gezinnen in financiële moeilijkheden is er een mogelijkheid tot lidgeldvermindering, meer info hier over is terug te vinden op UitPas & Scouting Op Maat.

De meeste mutualiteiten geven een tegemoetkoming als uw kind deel neemt aan kamp, weekend,... . Deze documenten dienen door de groepsleiding ingevuld en ondertekend te worden.


Inschrijvings brochure scoutsjaar 2024 - 2025 (enkel nieuwe leden)

Fase 1:  01/04/'24 tem. 30/04/'24 (voorrangsperiode oud-leiding + broers/zussen bestaande leden)
--> Gesloten 

Fase 2:  01/05/'24 tem. 16/06/'24 (nieuwe leden)

--> Geopend 

Fase 3:  september 2023

--> nog niet geopend